martedì 29 luglio 2014

Papa, Papa, puru a Paliemmu 'a Madonna s'inchinò alla mafia

Non c'è requie per la Madonna.
Dopo l'inchino ad Oppido Mamertino, ecco quest'altro a Ballarò, proprio adesso che Ballarò non è più in onda. Che puntata ad hoc sarebbe stata!
- Che successe, dunque, don Totò?
- Ma c'avìa a succèdiri, mastru Pe'. 'A Maronna si firmò davanti a una pompa..
- Di benzina?
- Ma quannu mai. Pompa funebre fu. I portatori s'arripusaru un quartu d'ura picchì c'era cauru, ma un cauru tipu 40 gradi all'ummira.
- Mischìni, tra il caldo e la divozioni, passàru a asciucàrisi lu suduri.
- Ma caru mastru Pe', nun fu firmata chista ca' subbito criticaru la Maronna di fari l'inchinu a lu boss di Cosa Nostra, ca' mischinu puru iddu, ora sta all'ummira del 41 bis a lu carciri di Nuvara.
- Ma chi dicìti, don Totò. Veru jè?
- Veru veru. Quarcunu jittò na' vuci ca' fu ordini pi' tutti: "Firmativi" e chiddi si firmaru davanti alla pompa funebre di tale boss.
- Chiesa, Maronna, mafia e pompa funebre. Minchia chi 'nsalata!
- E chistu è nenti. Pari ca' lu vescuvu s'incazzau di bruttu. Dissi che ci fu 'na sosta anomala.
- E già, comu a chidda da Ferrari ca' havi un puntu deboli nel retrotreno.
- Appuntu. Secunnu mia ora lu Papa Francesco deve scìnniri a Paliemmu e fari na' predica dura a lu vescuvu, li parrini, li fedeli e alli pompi funebri. Nun s'havi da ammiscari lu diavulu cu' l'acqua santa.
- Giustu, don Totò. E doppu 'sti belli palori vui chi facìti?
- Ma nenti, vaju a salutari nu' pocu d'amici che si firmaru davanti alla pompa funebre e poi tornu.
- Servu vostru, don Totò!

Condividi e VOTA questo articolo
condividi su Diggita condividi su Fai Informazione segnala su ziczac BlogNews
AddThis Social Bookmark Button

Nessun commento:

Posta un commento

Pirima pondera e poi scrivi.